Firma CALANBAU- TPI prowadzi działalność serwisową w dwóch pionach:

Przeglądy i konserwacja systemów ochrony ppoż.:

  • Instalacji tryskaczowych i zraszania
  • Pompowni i zbiorników na wodę do celów przeciwpożarowych
  • Instalacji hydrantowych
  • Urządzeń gaśniczych gazowych
  • Instalacji pianowych
  • Gaśnic i agregatów gaśniczych
  • Systemów sygnalizacji pożaru
  • Dźwiękowy system ostrzegawczy

Modernizacja stałych urządzeń gaśniczych w celu ich dostosowania do zmieniających się wymagań użytkownika i obowiązujących norm i przepisów.