Certyfikowane produkty

Rezygnacja z ochrony przeciwpożarowej to igranie z ogniem

Niemal co trzeci pożar w budynkach przemysłowych powoduje szkody w wysokości ponad 500.000 euro. W 55 procentach wszystkich pożarów w przemyśle powstają szkody w wysokości ponad 250.000 euro.* Federalny Związek Ochrony Przeciwpożarowej (Bundesverband Technischer Brandschutz) określa Niemcy jako „kraj rozwijający się“ pod względem ochrony przeciwpożarowej. Tylko 10 procent firm przemysłowych i handlowych posiada automatyczne urządzenia gaśnicze.

* według danych statystycznych Fachverband Tageslicht und Rauchschutz (FVLR Związek Światło Dnia i Ochrona przed Dymem)