Dobry wybór również w przypadku trudnych zadań

Dzięki przynależności do koncernu VINCI nasza grupa łączy elastyczność średniej wielkości firmy z zasobami i możliwościami globalnego koncernu.  Dzięki temu jesteśmy absolutnie niezawodnym i pewnym partnerem również w przypadku większych zadań.

VINCI to światowy koncern o modelu biznesowym budowlanym i koncesyjnym. VINCI projektuje, finansuje i eksploatuje infrastrukturę i urządzenia służące poprawie jakości życia i mobilności ludzi.

VINCI Energies

Sieci, skuteczność, wydajność energetyczna, dane: W ciągle zmieniającym się świecie VINCI Energies koncentruje się na wdrażaniu nowych technologii.  Szczególnie ważne są dwa kierunki rozwoju: transformacja cyfrowa oraz przełom w świecie energetycznym czyli Energiewende.

1800 regionalnych i sprawnych firm należących do VINCI Energies codziennie zwiększa skuteczność, ochronę i wydajność struktur energetycznych, transportowych i komunikacyjnych, fabryk i budynków.

Istnieje 5 podstawowych wartości, których firmy VINCI Energies stosują każdego dnia

Pięć podstawowych wartości stanowi podstawę wszystkich działań pracowników VINCI Energies w Niemczech:

Zaufanie: Postawa, w której chcemy współpracować. Zaufanie musi zostać zdobyte i nagrodzone. To wartość sama w sobie, prawie cnota.

Samodzielność: Wolna przestrzeń z inicjatywą, w której pracownik może wydobyć swoje talenty. Samodzielność to trochę mniej niż niezależność, ale coś więcej niż zwykłe przekazanie uprawnień.

Odpowiedzialność: Sukces VINCI Energies opiera się na zdolności każdej osoby do internalizacji, wypełnienia i kierowania własnym obszarem odpowiedzialności.

Przedsiębiorczość Wierzymy w zdolność każdej osoby do podejmowania inicjatywy, oceny ryzyka, poszukiwania i osiągania sukcesów.

Solidarność: To coś więcej niż zasada – solidarność jest rzeczywistością ucieleśnioną przez networking: Dzięki tej „wewnętrznej” praktyce nasze jednostki biznesowe mogą dzielić się zasobami, know-how i pracą.