Każde ryzyko pożaru trzeba inaczej ocenić. Dlatego techniczna ochrona przeciwpożarowa musi być zaprojektowana zgodnie z indywidualnymi potrzebami naszych zleceniodawców – jak przykładowo szczególne warunki przechowywania żywności i chłodzenia. Daje to możliwość wyboru medium gaśniczego, ochrony przed mrozem oraz zwymiarowania instalacji.

Niezamarzający środek gaśniczy do instalacji tryskaczowych

Aby można było bezpiecznie korzystać z instalacji tryskaczowych nawet w tak zimnych pomieszczeniach, jak np. w chłodniach, konieczna jest ochrona systemu rurociągów środkami chroniącymi przez zamarzaniem. Certyfikowany przez VdS środek chroniący przed zamarzaniem CalanCool® może być stosowany jako środek gaśniczy w instalacjach tryskaczowych w temperaturach do -30°C. CalanCool® jest nieszkodliwy dla zdrowia, ulega biodegradacji i nie wymaga etykietowania zgodnie z postanowieniami dyrektyw WE 1999/45/WE.

Dane techniczne CalanCool®

  • Kolor: zielony
  • bezzapachowy
  • Wartość pH (20°C): 7,9 – 8,1
  • Punkt flokulacji -30°C
  • Temperatura wrzenia: >100°C
  • Boiling point: >100°C
  • niepalny
  • w pełni rozpuszczalny

CalanCool® to gotowy roztwór wprowadzany bezpośrednio do instalacji tryskaczowych.  CalanCool® oprócz skutecznej ochrony przeciwpożarowej chroni również system rurociągów tryskaczowych  przed korozją, jest trwale stabilny  i nie ulega rozwarstwieniu.