ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakłada na właściciela budynku szereg obowiązków. Należy do nich między innymi prowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych w ustalonych przez producenta okresach, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Przepis ten jest również wymieniony w Art.4.1. Ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Normy takie jak NFPA 13, VdS 4001 czy wytyczne FM Global stosowane przy projektowaniu instalacji narzucają nie tylko wielokrotne kontrole w ciągu roku, ale i przeprowadzanie przeglądów wieloletnich (np. 3, 5, 10-letnie) charakteryzujące się szerokim zakresem i znaczną szczegółowością. Ponadto producenci sprzętu pożarowego, w swoich instrukcjach, narzucają dodatkowe wymagania jakie muszą być spełnione w zakresie konserwacji. Prawidłowa obsługa wymaga specjalistycznej wiedzy.

Niedopełnienie tego obowiązku może:

 • Doprowadzić instalację do samoczynnego uszkodzenia i niesprawności w razie pożaru
 • Doprowadzić do nieprzewidzianych szkód w wypadku „przypadkowego uruchomienia”
 • Doprowadzić do poważnych konsekwencji finansowych ( np. odmowa wypłaty ubezpieczenia, szkody powstałe na skutek nie zadziałania instalacji) i karnych.
 • Doprowadzić do nieprzewidzianych szkód w wypadku „przypadkowego uruchomienia”
 • Doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku spowodowanego niesprawnością

Rozwiązaniem tego problemu jest utrzymywanie ekipy techników mających wiedzę i umiejętności do prowadzenia konserwacji i przeglądów instalacji lub przekazania tego obowiązku zewnętrznej firmie branżowej.

Zaletami drugiego  rozwiązania są:

 • Przeniesienie odpowiedzialności za utrzymanie sprawności instalacji na zewnątrz
 • Pewność że instalacja utrzymana jest w stanie gotowości do pracy
 • Pewność że instalacja przeglądana jest zgodnie z przepisami prawa normami i wytycznymi ubezpieczycieli
 • Pełna wymagana przepisami dokumentacja prowadzonych prac

 

 

 

Jedną z gałęzi działalności Calanbau TPI Sp. z o.o. jest właśnie prowadzenie przeglądów, konserwacja i serwisowanie instalacji tryskaczowych we wskazanym przez klienta zakresie. Jakość naszych usług jest potwierdzona certyfikatami i doskonałą opinią u naszych klientów.

Gwarantujemy:

 • Czas reakcji nie przekraczający 24h
 • Telefony alarmowe w razie nagłych awarii
 • Zaplecze techniczne i magazynowe
 • Pomoc i doradztwo doświadczonego zespołu zarówno w zakresie serwisu, projektowania, jak i wykonawstwa i modernizacje systemów.