Do czynności kontrolnych należą:

  • Próby zalewowe instalacji suchych
  • Kontrola wewnętrzna zaworów kontrolno-alarmowych
  • Kontrole wewnętrzne i czyszczenie zbiorników wody na cele ppoż.

Kontrole instalacji tryskaczowej

W zależności od typu instalacji oraz normy zgodnie z którą została wykonana instalacje tryskaczowe należy poddawać przeglądom wieloletnim.  Istotne zmiany zakresu prac koniecznych do wykonania dotyczą już inspekcji przeprowadzanych raz na 3 i na 5 lat.

Dodatkowe czynności będące częścią audytów wieloletnich:

Próba instalacji suchej – instalacja sucha powinna zostać poddana próbie mokrej z tryskacza testowego. Wyniki próby powinny mieścić się w granicach określonych przez normę zgodnie z którą wykonano zabezpieczenie

Wszystkie stanowiska ZKA powinny zostać otwarte i poddane kontroli. Uszkodzone elementy i uszczelki powinny zostać wymienione na nowe

Wnętrze zbiornika wody na cele przeciwpożarowe powinno zostać poddane kontroli. Sprawdzenia można dokonać z pomocą nurka i kamery podwodnej lub poprzez opróżnienie zbiornika w wprowadzenie do jego wnętrza serwisantów. Opróżniony zbiornik należy umyć przed jego ponownym napełnieniem