Cała produkcja elementów instalacji tryskaczowych odbywa się w zakładzie prefabrykacji w miejscowości Kozerki ( ok. 40 km od Warszawy ), w którym znajduje się także magazyn zapasów materiałowych i wyrobów gotowych. Taka organizacja pozwala na ograniczenie do minimum czasu pracy na budowie a tym samym na zapewnienie odpowiednio wysokiej jakości prefabrykowanych elementów takich jak : przewody rozprowadzające, instalacje dla pompowni tzw. źródła wody, kompletne stanowiska kontrolno-alarmowe czy orurowanie zestawów pompowych.

 

 

Zakład wyposażony jest w automatyczne agregaty spawalnicze zapewniające niezmienny poziom jakości prefabrykatów. Ponadto malowanie wyrobów odbywa się w nowoczesnej kabinie malarskiej, co ogranicza malowanie ułożonej już instalacji na budowie do niezbędnego minimum.