Do tego rodzaju kontroli należą:

  • Kontrola przewodów pod kątem zarastania i korozji
  • Laboratoryjna kontrola tryskaczy
  • Próby ciśnieniowe instalacji

Kontrole instalacji tryskaczowej

W zależności od typu instalacji oraz normy zgodnie z którą została wykonana instalacje tryskaczowe należy poddawać przeglądom wieloletnim.  Najpoważniejszymi z takich kontroli są, dla instalacji mokrych po 10 lub 25 latach, natomiast instalacji suchych również po upływie 12,5 roku.

Zakres prac zawiera w sobie wszystkie prace prowadzone podczas pozostałych inspekcji  i rozszerzony jest  o:

Badanie wnętrza przewodów na zarastanie. Przeprowadzane jest ono poprzez  wprowadzenie do przewodów  kamery endoskopowej lub rozebranie części w celu weryfikacji przepustowości rur.

Badanie grubości ścianek przewodów.

Wysyłkę określonej grupy tryskaczy każdego typu zainstalowanego na obiekcie do badania w certyfikowanym ośrodku badawczym. W Polsce honorowane są wyniki prób wykonywanych przez CNBOP i VdS.

Próbę ciśnieniową  całej instalacji

W przypadku wystąpienia ujawnienia wad technicznych, właściciel obiektu zobowiązany jest do usunięcia usterek.  Jednostka certyfikowana ma prawo nakazać wymianę w lub wszystkich tryskaczy na obiekcie. Konieczne może okazać się udrożnienie lub wymiana części sieci przewodów.

W ramach naszej kompleksowej usługi serwisowej przygotujemy państwu odpowiednią ofertę na wykonanie kontroli instalacji tryskaczowej, chętnie odpowiemy na pytania i zawsze będziemy do Państwa dyspozycji.