Czynności serwisu

W zależności od typu instalacji oraz normy zgodnie z którą została wykonana instalacje tryskaczowe należy poddawać ją przeglądom.