Czynności serwisu

W zależności od typu instalacji oraz normy zgodnie z którą została wykonana instalacja tryskaczowa należy poddawać ją przeglądom. Oferujemy stały nadzór techniczny oraz szkolenia z zakresu prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń gaśniczych. W ramach serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego zapewniamy przeglądy.