• DOSTAWY

Gotowe elementy instalacji są przygotowywane i wysyłane na miejsce montażu zgodnie z ustalonym harmonogramem. Istnieje również możliwość składowania wyrobów gotowych i utworzenia zapasów na miarę potrzeb danego projektu.   Każdy transport jest dokładnie kontrolowany i odpowiednio pakowany.

  • MONTAŻ NA BUDOWIE

Wszelkie prace związane z wykonaniem instalacji na budowie są realizowane przez doświadczoną ekipę techniczną. Nadzór i koordynację zapewnia kierownik budowy o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu. Pracownicy montażowi zostali przez nas odpowiednio przeszkoleni i zapewniają jakość zgodną z przepisami oraz ze sztuką budowlaną.