Co to są zawory spustowe:

  • Elementy zaworu wywołujące alarm
  • Zawory do opróżniania przewodów wodnych
  • Niewynikające z przepisów opróżnianie przewodów, np. z powodu korozji
  • Wymiana zaworów po okresie 3 lat

Wymiana zaworów spustowych

Automatyczny zawór odwadniający, zwany również spustowym, służy do opróżniania alarmowych przewodów wodnych, po tym jak stacja zaworów alarmowych została aktywowana poprzez pożar lub ćwiczenia pożarowe. Chodzi tu o mechanicznie uruchamiany zawór sprężynowy z otworem drenażowym.

Często z powodu jakości wody, zalegającej korozji a także odkładającego się kamienia w rurach zdarza się, że zawór po latach użytkowania nie odprowadza wody poprawnie. Nienależycie funkcjonujący zawór może doprowadzić do niezamierzonego wywołania alarmu. Aby system ochrony przeciwpożarowej utrzymać na najwyższym poziomie bezpieczeństwa, zalecamy wymianę zaworów po okresie 3 lat.

W ramach naszej kompleksowej usługi serwisowej przygotujemy państwu spersonalizowaną ofertę na wymianę zaworów odwadniających, chętnie odpowiemy na pytania i zawsze będziemy do Państwa dyspozycji.