Systemy Sygnalizacji Pożaru są w obecnych czasach standardem niemal w każdym nowobudowanym obiekcie. Umożliwiają między innymi wczesną detekcję pożaru, ostrzeżenie i sprawne przeprowadzenie  ewakuacji znajdujących się w danym budynku ludzi, jak również sterują innymi systemami bezpieczeństwa znajdującymi się w obiekcie.

Wczesne wykrycie pożaru jeszcze przed pojawieniem

 • się płomieni pozwala uniknąć zakłóceń w łączności, przerw w pracy, strat materialnych i zniszczeń oraz umożliwia bezpieczną ewakuację ludzi.
 • Nadrzędnym celem założenia instalacji sygnalizacji pożarowej w budynku jest ochrona życia, mienia
  i środowiska naturalnego.

Niezawodność stosowanych przez nas systemów gwarantuje stosowanie nowoczesnych dopracowanych rozwiązań, które są proponowane przez firmy będące liderami światowymi w dziedzinie produkcji systemów bezpieczeństwa. Oznacza to ciągłą gotowość do pracy oraz zdolność funkcjonowania w warunkach pożaru,  w szczególności jeśli chodzi
o urządzenia i systemy, których  działanie w warunkach pożaru jest niezbędne, a steruje nimi system sygnalizacji pożaru.

 • Zapraszamy wszystkich Państwa, którzy chcą zadbać o bezpieczeństwo własne oraz pracowników, oraz chcieliby zminimalizować straty związane z możliwością wystąpienia pożaru.
 • Jesteśmy gotowi do kontaktu z Państwem i przedstawienia szczegółowej oferty
 • na zabezpieczenie każdego obiektu.
 • Oferujemy przede wszystkim:
 • doradztwo z zakresu zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową,
 • wykonanie projektu oraz montaż systemów sygnalizacji pożaru,
 • uruchomienie oraz pełne usługi serwisowe systemów sygnalizacji pożaru.