Zastosowanie stałych urządzeń gaśniczych do ochrony budynku i mienia jest zawsze poważną inwestycją. Ma ona na celu zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego, zmniejszenie szkód powstałych w wypadku pożaru, a w wielu przypadkach również obniżenie kosztów składki na ubezpieczenie.

Urządzenie gaśnicze spełnia swoją rolę tylko wtedy, gdy jest regularnie testowane i serwisowane a więc utrzymywane w gotowości do pracy.

Obecnie obowiązujące prawo zobowiązuje Użytkownika instalacji do poddawania SUG przeglądom w okresach określonych w obowiązujących normach i wytycznych producentów, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Dział serwisu Calanbau TPI w oparciu o umowę cywilnoprawną przejmuje na siebie zobowiązania nakładane przez ustawodawcę, a Użytkownik otrzymuje szczegółowy raport z przeglądów opisujący stan instalacji.

Naszym zadaniem jest dbałość o to, aby Państwa instalacja była ZAWSZE sprawna i gotowa do działania.

TELEFON ALARMOWY: 609530830