Oferujemy kompleksową realizację inwestycji, począwszy od opracowania koncepcji ochrony obiektu, poprzez sporządzenie projektu, dokumentację budowlaną i/lub wykonawczą, prefabrykację, dostawę poszczególnych elementów instalacji i ich montaż na budowie, dokumentację powykonawczą, na rozruchu, testach, szkoleniu personelu oraz serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym kończąc.

  • tryskaczowe i zraszaczowe
  • pianowe
  • mgłowe
  • gazowe

NASZA OFERTA obejmuje:

 -projekty budowlane, przetargowe i wykonawcze instalacji gaśniczych

-stałe urządzenia gaśnicze:

-hydranty zewnętrzne i wewnętrzne

-sieci zasilające urządzenia gaśnicze

-wyposażenie pompowni pożarowych

-kompletne pompownie kontenerowe

-zbiorniki wody przeciwpożarowej

-przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji i urządzeń gaśniczych

-24-godzinne pogotowie techniczne