Grupa rozwiązań ochrony przeciwpożarowej składa się z wielu firm z wieloletnim doświadczeniem we wszystkich obszarach bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Nieprzewidywalne ryzyka zagrażają Państwa firmie

Mimo to wiele przedsiębiorstw inwestuje w ochronę przeciwpożarową tylko tyle, ile jest to niezbędnie konieczne.  Nie doceniają skutków gospodarczych pożaru.  Nawet jeśli ubezpieczenie zwróci pieniądze za szkody powstałe na budynkach czy instalacjach i za pewien okres przerwy w produkcji, pożary stanową nieprzewidywalne ryzyko dla przedsiębiorstw.  Bo problematyczne i niemożliwe do ubezpieczenia jest odzyskanie klientów, którzy odejdą od firmy z powodu przerwy w produkcji.  Ponadto szkody w dostawie energii, instalacjach sterowania i przekazywania danych oraz utrata ważnych danych mogą w dłuższej perspektywie być bardzo kosztowne.

Ochrona przeciwpożarowa się opłaca

Ochrona przeciwpożarowa się opłaca. I to wcale nie dopiero wtedy, gdy wybuchnie pożar. Na wysokość składki ubezpieczeniowej ma wpływ również standard ochrony przeciwpożarowej.  Ocenia się nie tylko samo posiadanie instalacji przeciwpożarowej, ale również fakt, czy instalacja została prawidłowo zaprojektowana dla danego obiektu, wystarczająco dobrze zwymiarowana i czy regularnie jest konserwowana.  A to oznacza: Techniczna ochrona przeciwpożarowa wymaga doświadczenia i wiedzy.
Te kompetencje powstają w naszej firmie już od 30 lat.  Obejmują one wszystkie brane, obiekty różnych wielkości i wszystkie rozwiązania technologiczne nowoczesnej ochrony przeciwpożarowej.  Dzięki temu jesteśmy odpowiednim partnerem stawiającym czoła każdemu wyzwaniu.

Dzięki przynależności do dużego koncernu budowlanego VINCI firmy obszaru działalności ochrona przeciwpożarowa VINCI Energies obejmują wszystkie zakresy ochrony przeciwpożarowej.