CALANBAU-TPI oferuje usługi przeglądowe i konserwacyjne zgodnie z wymaganiami norm NFPA, FM, VdS, PN w postaci:

  • Kontroli: tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych,
  • Przeglądów: rocznych i wieloletnich
  • Czyszczenia zbiorników na wodę na cele przeciwpożarowe,
  • Przeglądów stanu tryskaczy lub ich wymiany,
  • Kontroli zbiorników ciśnieniowych przez UDT,
  • Napraw poprzeglądowych

Serwis systemów ochrony przeciwpożarowej, jak rzadko która kwestia, wymaga szybkiej i kompetentnej reakcji, tak, aby jak najszybciej usunąć źródło awarii czy niesprawności systemu i przywrócić ochronę obiektu.

W przypadku wystąpienia awarii/usterki instalacji ppoż. niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia CALANBAU-TPI przystępuje do przywrócenia sprawności systemu. W przypadku poważnych awarii, które zmniejszają skuteczność działania instalacji, interwencja podejmowana jest natychmiast.

Utrzymujemy stale szeroki zakres produktów części zamiennych w naszym magazynie jako bufor potrzebny do szybkiej reakcji na zgłaszane awarie systemów ochrony ppoż. Pozwala to dochować krótkiego czasu reakcji, a także terminu usunięcia usterki.

Uruchomiliśmy telefon awaryjny czynny w systemie 24/7, pod który można zgłaszać powstałe usterki.

TELEFON ALARMOWY: 609530830