Zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991r. właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu lub terenu jest zobowiązany do prowadzenia przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych tak aby zagwarantować ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.

Wytyczne projektowe PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji nakładają obowiązek na właściciela/użytkownika obiektu, w którym wymagana jest instalacja sygnalizacji pożaru konieczność obsługi codziennej, miesięcznej, kwartalnej i rocznej, która ma na celu sprawdzenie poprawności działania systemu i wszystkich jego elementów. W zakresie konserwacji wymagane jest sprawdzenie 100 % czujek, ROPów oraz wszystkich pozostałych elementów systemu , a także stanu baterii akumulatorowych co najmniej raz w ciągu roku. Ponadto obsługa kwartalna oraz roczna powinna być przeprowadzana przez specjalistę tj. osobę , która posiada niezbędną wiedzę , umiejętności i doświadczenie w zakresie specjalności wymaganych do kontroli, obsługi technicznej i napraw sys­temu.

Niedopełnienie tego obowiązku może :

 • Doprowadzić instalację do uszkodzenia i wywoływać niepożądane alarmy fałszywe
 • Doprowadzić do uszkodzenia instalacji i braku reakcji w razie pożaru a w rezultacie sprowadzić bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób przebywających w budynku
 • Doprowadzić do poważnych konsekwencji karnych i finansowych w przypadku wystąpienia pożaru, co może skutkować odmową wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową

Rozwiązaniem tego problemu jest utrzymywanie ekipy techników mających wiedzę  i umiejętności do prowadzenia konserwacji i przeglądów instalacji lub przekazania tego obowiązku zewnętrznej firmie branżowej.

Zaletami drugiego rozwiązania są :

 • przeniesienie odpowiedzialności za utrzymanie instalacji na firmę zewnętrzną
 • pewność, że instalacja jest sprawna i utrzymywana w stanie gotowości
 • pewność, że instalacja przeglądana jest zgodnie z przepisami prawa i wytycznymi ubezpieczycieli
 • pełna wymagana przepisami prawa dokumentacja prowadzonych prac

Jedna z gałęzi działalności Calanbau TPI Sp. z o.o. jest właśnie prowadzenie przeglądów, konserwacja i serwisowanie instalacji sygnalizacji pożaru we wskazanym przez klienta zakresie. Jakość naszych usług jest potwierdzona certyfikatami i doskonała opinią u naszych klientów.

Gwarantujemy :

 • czas reakcji nie przekraczający 24 h
 • telefony alarmowe w razie nagłych awarii
 • zaplecze techniczne i magazynowe
 • pomoc i doradztwo doświadczonego zespołu zarówno w zakresie serwisu, projektowania, jak i wykonawstwa i modernizacje systemów

TELEFON ALARMOWY: 609530830