Dysponujemy własnym biurem projektowym co ułatwia nadzór na procesem projektowania począwszy od koncepcji, poprzez projekt budowlany (i zamienny jeśli występuje taka konieczność), wytyczne dla innych branż powiązanych, uzgodnienia z ubezpieczycielami, VdS i innymi organami weryfikującymi, po projekt wykonawczy z kompletnymi obliczeniami hydraulicznymi, doborem urządzeń i na końcu projekt powykonawczy.

Projektujemy na potrzeby własnych realizacji, ale także dla klientów zewnętrznych dla instalacji montowanych przez innych wykonawców.

Projekty są uzgadniane w właściwymi służbami, weryfikowane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Współpracujemy ściśle w tym zakresie z rzeczoznawcami do spraw przeciwpożarowych.