14 July 2022

Safety Week 2022

SAFETY WEEK – MAJ 2022

W tym roku, podobnie jak w latach minionych, organizujemy 16-20 maja 2022 Safety Week, czyli mówimy o sprawach bezpieczeństwa w kontekście wszystkich naszych działań biznesowych, angażując w wydarzenie zarówno pracowników naszej firmy jak i pracowników firm podwykonawczych. Podobnie jak poprzednio, wydarzenie przygotowane jest we współpracy z grupą VINCI Energies i stanowi ważny element w strategii grupy oraz w osiągnięciu nadrzędnego celu jakim jest „Zero wypadków”. W tym roku tematem przewodnim będzie „Wzorowe przywództwo”.

W tym względzie wyróżniamy 6 filarów naszej kultury bezpieczeństwa, na które musimy zwrócić uwagę, gdyż każdy z nas cały czas uczestniczymy w tym procesie.  A wiec:

-wzorowe przywództwo,

-przejrzystość,

-komunikacja , 

-zaangażowanie,

-postrzeganie ryzyka,

-zrozumienie procedur, to rzeczy które bez naszego wsparcia nie będą działać.